Satın Alma/Yenileme Bildirimi

Abonelik başlatma ya da yenileme işlemlerinden sonra, transaction detaylarının gönderildiği servistir.

Gönderilen Data

{
"queue" : {
"type" : "TransactionInsert",
"createDate" : "2020-03-20 12:35:41",
"appId" : "1"
},
"parameters" : {
"credit_card" : "41111111******1111",
"status" : "start_paid",
"refund_price" : null,
"country" : "TR",
"transaction_id" : "f5e58d26-ce4e-4e8c-bbc4-0b250d0ed396",
"provider_transaction_id" : "20225RBnF07028494",
"currency" : "TRY",
"provider_name" : "İş Bankası (Payten)",
"create_date" : "2020-08-12 14:01:40",
"subscriber_id" : "1",
"custom_parameters" : {
"country" : "RU",
"adjust" : {
"idfa" : "A16122492-7DC3-4B15-B14C-33453995AFCC"
},
"source" : "Landing"
},
"original_purchase_date" : "2020-08-12 14:01:40",
"app_id" : 5,
"package_id" : "package",
"expire_date" : "2020-09-11 14:01:40",
"provider_status" : "Approved",
"id" : "1740",
"purchase_date" : "2020-08-12 14:01:40",
"payment_type" : "subscription",
"quantity" : 1,
"refund_date" : null,
"original_transaction_id" : "f5e58d26-ce4e-4e8c-bbc4-0b250d0ed396",
"provider_id" : 8,
"package_price" : 1,
"is_refund" : "0",
"price" : 1,
"comment" : null,
"refund_reason" : null,
"team_id" : 5
}
}

Parametreler

Alan
Açıklama
queue
Webhook türü ve tarihi ile ilgili bilgiler yer alır.
parameters
Webhook'a ait bilginin detayları yer alır.
credit_card
Transaction işleminde kullanılan kredi kartı.
status
İşleme ait durum değeridir.
status = trial
Kullanıcı trial olarak deneme başlatmıştır.
status = trial_to_paid
Kullanıcı, trial süresinden sonraki ilk denemesini yapmıştır.
status = renewal
Aboneye ait yenileme işlemi.
status = reactive
Hesabı pasif olan bir kullanıcının ödeme yaparak hesabını aktif duruma getirdiği durumlarda gönderilir.
status = consumable
Tek seferlik paket satın alındığında gönderilir.
status = start_paid
Ücretli olarak yeni bir abonelik başlatıldığında gönderilir.
status = set_quantity
Aboneye ait kullanıcı sayısı arttırıldığında gönderilir.
transaction_id
Satın alma işlemine ait uniq id değeridir. İade işlemlerinde bu bilgi kullanılmaktadır. .
provider_transaction_id
Satın almanın ilgili provider üzerindeki id'sidir.
currency
Satın alma para birimidir.
provider_name
İşlemin gerçekleştiği provider bilgisidir.
create_date
Satın almanın Zotlo veritabanlarına kayıt tarihidir.
subscriber_id
Ödeme işleminin gerçekleştiği abone id'dir.
custom_parameters
Aboneye ait özel parametreler var ise bu parametrede gönderilmektedir.
original_purchase_date
Aboneye ait aboneliğin başladığı ilk tarih değeridir.