Satın Alma/Yenileme Bildirimi

Abonelik başlatma ya da yenileme işlemlerinden sonra, transaction detaylarının gönderildiği servistir.

Gönderilen Data

1
{
2
"queue" : {
3
"type" : "TransactionInsert",
4
"createDate" : "2020-03-20 12:35:41",
5
"appId" : "1"
6
},
7
"parameters" : {
8
"credit_card" : "41111111******1111",
9
"status" : "start_paid",
10
"refund_price" : null,
11
"country" : "TR",
12
"transaction_id" : "f5e58d26-ce4e-4e8c-bbc4-0b250d0ed396",
13
"provider_transaction_id" : "20225RBnF07028494",
14
"currency" : "TRY",
15
"provider_name" : "İş Bankası (Payten)",
16
"create_date" : "2020-08-12 14:01:40",
17
"subscriber_id" : "1",
18
"custom_parameters" : {
19
"country" : "RU",
20
"adjust" : {
21
"idfa" : "A16122492-7DC3-4B15-B14C-33453995AFCC"
22
},
23
"source" : "Landing"
24
},
25
"original_purchase_date" : "2020-08-12 14:01:40",
26
"app_id" : 5,
27
"package_id" : "package",
28
"expire_date" : "2020-09-11 14:01:40",
29
"provider_status" : "Approved",
30
"id" : "1740",
31
"purchase_date" : "2020-08-12 14:01:40",
32
"payment_type" : "subscription",
33
"quantity" : 1,
34
"refund_date" : null,
35
"original_transaction_id" : "f5e58d26-ce4e-4e8c-bbc4-0b250d0ed396",
36
"provider_id" : 8,
37
"package_price" : 1,
38
"is_refund" : "0",
39
"price" : 1,
40
"comment" : null,
41
"refund_reason" : null,
42
"team_id" : 5
43
}
44
}
Copied!

Parametreler

Alan
Açıklama
queue
Webhook türü ve tarihi ile ilgili bilgiler yer alır.
parameters
Webhook'a ait bilginin detayları yer alır.
credit_card
Transaction işleminde kullanılan kredi kartı.
status
İşleme ait durum değeridir.
status = trial
Kullanıcı trial olarak deneme başlatmıştır.
status = trial_to_paid
Kullanıcı, trial süresinden sonraki ilk denemesini yapmıştır.
status = renewal
Aboneye ait yenileme işlemi.
status = reactive
Hesabı pasif olan bir kullanıcının ödeme yaparak hesabını aktif duruma getirdiği durumlarda gönderilir.
status = consumable
Tek seferlik paket satın alındığında gönderilir.
status = start_paid
Ücretli olarak yeni bir abonelik başlatıldığında gönderilir.
status = set_quantity
Aboneye ait kullanıcı sayısı arttırıldığında gönderilir.
transaction_id
Satın alma işlemine ait uniq id değeridir. İade işlemlerinde bu bilgi kullanılmaktadır. .
provider_transaction_id
Satın almanın ilgili provider üzerindeki id'sidir.
currency
Satın alma para birimidir.
provider_name
İşlemin gerçekleştiği provider bilgisidir.
create_date
Satın almanın Zotlo veritabanlarına kayıt tarihidir.
subscriber_id
Ödeme işleminin gerçekleştiği abone id'dir.
custom_parameters
Aboneye ait özel parametreler var ise bu parametrede gönderilmektedir.
original_purchase_date
Aboneye ait aboneliğin başladığı ilk tarih değeridir.
package_id
Satın alma işleminin yapıldığı pakettir.
expire_date
Eğer abonelik ile ilgili bir satın alma ise ilgili satırın son geçerlilik tarihidir.
purchase_date
İşlem gerçekleşme tarihidir.
payment_type
Ödeme türüdür. subscription ,consumable parametrelerinden birini alabilir. subscription ise abonelik ile ilgili ödeme, consumable ise de tek seferlik ödeme ile ilgili işlemdir.
quantity
İlgili satırdaki paketten kaç adet alındığıdır.
package_price
Satın alınan paketin fiyatıdır.
price
İşleme ait toplam tutardır.
Last modified 2mo ago