Ödeme Durum Kodları

Ödeme işlemi sonucunda servisten dönebilecek durum kodlarının listesinin çekilebileceği servistir.

GET https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code

Örnek İstek

Curl
Php
Swift
Java
Python
C#
curl --location --request GET 'https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code' \
--header 'AccessKey: ***' \
--header 'AccessSecret: ***' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Language: en'
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"AccessKey: ***",
"AccessSecret: ***",
"Content-Type: application/json",
"Language: en"
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
import Foundation
var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("***", forHTTPHeaderField: "AccessKey")
request.addValue("***", forHTTPHeaderField: "AccessSecret")
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("en", forHTTPHeaderField: "Language")
request.httpMethod = "GET"
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
guard let data = data else {
print(String(describing: error))
return
}
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
semaphore.signal()
}
task.resume()
semaphore.wait()
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
.build();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code")
.method("GET", null)
.addHeader("AccessKey", "***")
.addHeader("AccessSecret", "***")
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Language", "en")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
import requests
url = "https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code"
payload = {}
headers = {
'AccessKey': '***',
'AccessSecret': '***',
'Content-Type': 'application/json',
'Language': 'en'
}
response = requests.request("GET", url, headers=headers, data = payload)
print(response.text.encode('utf8'))
var client = new RestClient("https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("AccessKey", "***");
request.AddHeader("AccessSecret", "***");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Language", "en");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);

Servis Cevabı

{
"meta": {
"requestId": "6d2989e84793-REQ-5f338e003649c",
"httpStatus": 200
},
"result": {
"codes": {
"C0000000": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
"C0000001": "Ödeme Butonuna tıklanmadan işlem sonlandırılmıştır.",
"C0000002": "Kart limiti yetersiz olduğu için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
"C0000003": "Güvenlik doğrulaması başarılı bir şekilde tamamlanamadığı için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
"C0000004": "İşlem başarısız olarak sonuçlanmıştır. Lütfen kartın bankası ile iletişime geçiniz",
"C0000005": "Teknik bir hatadan dolayı işleminiz gerçekleştirilemedi Lütfen tekrar deneyiniz. Anlayışınız için teşekkürler",
"C0000006": "Ödeme işlemi kullanıcı tarafından sonlandırıldı",
"C0000007": "Kartınız online alışverişe kapalıdır. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"C0000008": "Güvenlik politikaları gereği işlem başarısız olarak sonlandırılmıştır.",
"C0000009": "Güvenlik doğrulaması başarılı bir şekilde tamamlanamadığı için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
"C0000010": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
"C0000011": "Kartın son kullanma tarihi hatalı olduğu için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
"C0000012": "Kullanıcı tarafından işleme onay verilmediği için işlem sonlandırılmıştır.",
"C0000013": "Güvenlik politikaları gereği işlem başarısız olarak sonlandırılmıştır.",
"C0000014": "İşlem limiti aşıldığı için işlem gerçekleştirilememiştir.",
"C0000015": "Tutar bilgisi hatalı olduğundan ödeme gerçekleştirilemedi.",
"C0000016": "3DS güvenlik doğrulaması yapılamadığınızdan aboneliğiniz başlatılamadı.",
"C0000017": "Kredi kartı sahibi tarafından iptal edilmiştir.",
"C0000018": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmemiştir.",
"P0000000": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.",
"P0000017": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmemiştir.",
"P0000018": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000019": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.",
"P0000020": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000021": "CVV bilgisini hatalı girdiniz. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"P0000022": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000023": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000024": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000025": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000026": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000027": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000028": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"P0000029": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"P0000030": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"P0000031": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"P0000032": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
"P0000033": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"P0000034": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000035": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000036": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000037": "Bu işlemi yapmak için kart limitiniz yeterli değildir.",
"P0000038": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000039": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000040": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
"P0000041": "Doğrulama sms ile giren kodu hatalı girdiniz.",
"P0000042": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000043": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000044": "Kredi kartınızda bu işlem için yeterli limit yoktur.",
"P0000045": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"P0000046": "Kredi kartınızda bu işlem için yeterli limit yoktur",
"P0000047": "Doğrulama kodunu birden fazla hatalı girdiğinizden işlem onaylanmadı.",
"P0000049": "CVV bilgisini hatalı girdiniz. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"P0000050": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
"P0000052": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
"P0000053": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
"P0000060": "Kredi kartınız mevcut ödeme sağlayıcıda geçerli değildir. Lütfen başka bir kredi kartı ile deneyiniz.",
"P0000064": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
"W0000000": "Ödeme işlemi gerçekleştirilemedi. Lütfen tekrar deneyiniz.",
"W0000001": "Bu işlemi yapmak için kart limitiniz yeterli değildir.",
"W0000002": "CVV bilgisini hatalı girdiniz. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
"W0000003": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"W0000004": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"W0000005": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"W0000006": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
"W0000007": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
"W0000008": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
"W0000009": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"W0000010": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"W0000011": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
"W0000012": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
"W0000013": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
"W0000014": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"W0000015": "Ödeme yapmak istediğiniz kredi kartına onay verilmedi. Lütfen farklı bir kredi kartı ile deneyiniz.",
"W0000016": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"W0000017": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
"W0000018": "Kredi kartına ait son kullanıma yılını hatalı girdiniz.",
"W0000019": "Kredi kartına ait son kullanıma ayını hatalı girdiniz.",
"W0000020": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"I0000000": "Ödeme işlemi gerçekleştirilemedi. Lütfen tekrar deneyiniz.",
"I0000001": "Kart limiti yetersiz olduğu için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
"I0000002": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
"I0000003": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
"I0000004": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"I0000005": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
"I0000006": "Kredi kartına ait son kullanıma tarihini hatalı girdiniz.",
"I0000007": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
"I0000008": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
"I0000009": "Güvenlik doğrulaması başarılı bir şekilde tamamlanamadığı için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
"I0000010": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
"S0000001": "Ödeme işlemi başarıyla tamamlandı.",
"R0000001": "Ödeme işlemi için redirectUrl linkine yönlendirme yapmanız gereklidir."
}
}
}