Ödeme Durum Kodları

Ödeme işlemi sonucunda servisten dönebilecek durum kodlarının listesinin çekilebileceği servistir.

GET https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code

Örnek İstek

Curl
Php
Swift
Java
Python
C#
1
curl --location --request GET 'https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code' \
2
--header 'AccessKey: ***' \
3
--header 'AccessSecret: ***' \
4
--header 'Content-Type: application/json' \
5
--header 'Language: en'
Copied!
1
$curl = curl_init();
2
3
curl_setopt_array($curl, array(
4
CURLOPT_URL => "https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code",
5
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
6
CURLOPT_ENCODING => "",
7
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
8
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
9
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
10
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
11
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
12
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
13
"AccessKey: ***",
14
"AccessSecret: ***",
15
"Content-Type: application/json",
16
"Language: en"
17
),
18
));
19
20
$response = curl_exec($curl);
21
22
curl_close($curl);
23
echo $response;
Copied!
1
import Foundation
2
3
var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
4
5
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code")!,timeoutInterval: Double.infinity)
6
request.addValue("***", forHTTPHeaderField: "AccessKey")
7
request.addValue("***", forHTTPHeaderField: "AccessSecret")
8
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
9
request.addValue("en", forHTTPHeaderField: "Language")
10
11
request.httpMethod = "GET"
12
13
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
14
guard let data = data else {
15
print(String(describing: error))
16
return
17
}
18
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
19
semaphore.signal()
20
}
21
22
task.resume()
23
semaphore.wait()
Copied!
1
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
2
.build();
3
Request request = new Request.Builder()
4
.url("https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code")
5
.method("GET", null)
6
.addHeader("AccessKey", "***")
7
.addHeader("AccessSecret", "***")
8
.addHeader("Content-Type", "application/json")
9
.addHeader("Language", "en")
10
.build();
11
Response response = client.newCall(request).execute();
Copied!
1
import requests
2
3
url = "https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code"
4
5
payload = {}
6
headers = {
7
'AccessKey': '***',
8
'AccessSecret': '***',
9
'Content-Type': 'application/json',
10
'Language': 'en'
11
}
12
13
response = requests.request("GET", url, headers=headers, data = payload)
14
15
print(response.text.encode('utf8'))
Copied!
1
var client = new RestClient("https://api.zotlo.com/v1/payment/status-code");
2
client.Timeout = -1;
3
var request = new RestRequest(Method.GET);
4
request.AddHeader("AccessKey", "***");
5
request.AddHeader("AccessSecret", "***");
6
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
7
request.AddHeader("Language", "en");
8
IRestResponse response = client.Execute(request);
9
Console.WriteLine(response.Content);
Copied!

Servis Cevabı

1
{
2
"meta": {
3
"requestId": "6d2989e84793-REQ-5f338e003649c",
4
"httpStatus": 200
5
},
6
"result": {
7
"codes": {
8
"C0000000": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
9
"C0000001": "Ödeme Butonuna tıklanmadan işlem sonlandırılmıştır.",
10
"C0000002": "Kart limiti yetersiz olduğu için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
11
"C0000003": "Güvenlik doğrulaması başarılı bir şekilde tamamlanamadığı için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
12
"C0000004": "İşlem başarısız olarak sonuçlanmıştır. Lütfen kartın bankası ile iletişime geçiniz",
13
"C0000005": "Teknik bir hatadan dolayı işleminiz gerçekleştirilemedi Lütfen tekrar deneyiniz. Anlayışınız için teşekkürler",
14
"C0000006": "Ödeme işlemi kullanıcı tarafından sonlandırıldı",
15
"C0000007": "Kartınız online alışverişe kapalıdır. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
16
"C0000008": "Güvenlik politikaları gereği işlem başarısız olarak sonlandırılmıştır.",
17
"C0000009": "Güvenlik doğrulaması başarılı bir şekilde tamamlanamadığı için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
18
"C0000010": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
19
"C0000011": "Kartın son kullanma tarihi hatalı olduğu için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
20
"C0000012": "Kullanıcı tarafından işleme onay verilmediği için işlem sonlandırılmıştır.",
21
"C0000013": "Güvenlik politikaları gereği işlem başarısız olarak sonlandırılmıştır.",
22
"C0000014": "İşlem limiti aşıldığı için işlem gerçekleştirilememiştir.",
23
"C0000015": "Tutar bilgisi hatalı olduğundan ödeme gerçekleştirilemedi.",
24
"C0000016": "3DS güvenlik doğrulaması yapılamadığınızdan aboneliğiniz başlatılamadı.",
25
"C0000017": "Kredi kartı sahibi tarafından iptal edilmiştir.",
26
"C0000018": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmemiştir.",
27
"P0000000": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.",
28
"P0000017": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmemiştir.",
29
"P0000018": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
30
"P0000019": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.",
31
"P0000020": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
32
"P0000021": "CVV bilgisini hatalı girdiniz. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
33
"P0000022": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
34
"P0000023": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
35
"P0000024": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
36
"P0000025": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
37
"P0000026": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
38
"P0000027": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
39
"P0000028": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
40
"P0000029": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
41
"P0000030": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
42
"P0000031": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
43
"P0000032": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
44
"P0000033": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
45
"P0000034": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
46
"P0000035": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
47
"P0000036": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
48
"P0000037": "Bu işlemi yapmak için kart limitiniz yeterli değildir.",
49
"P0000038": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
50
"P0000039": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
51
"P0000040": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
52
"P0000041": "Doğrulama sms ile giren kodu hatalı girdiniz.",
53
"P0000042": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
54
"P0000043": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
55
"P0000044": "Kredi kartınızda bu işlem için yeterli limit yoktur.",
56
"P0000045": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
57
"P0000046": "Kredi kartınızda bu işlem için yeterli limit yoktur",
58
"P0000047": "Doğrulama kodunu birden fazla hatalı girdiğinizden işlem onaylanmadı.",
59
"P0000049": "CVV bilgisini hatalı girdiniz. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
60
"P0000050": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
61
"P0000052": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
62
"P0000053": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
63
"P0000060": "Kredi kartınız mevcut ödeme sağlayıcıda geçerli değildir. Lütfen başka bir kredi kartı ile deneyiniz.",
64
"P0000064": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
65
"W0000000": "Ödeme işlemi gerçekleştirilemedi. Lütfen tekrar deneyiniz.",
66
"W0000001": "Bu işlemi yapmak için kart limitiniz yeterli değildir.",
67
"W0000002": "CVV bilgisini hatalı girdiniz. Lütfen kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.",
68
"W0000003": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
69
"W0000004": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
70
"W0000005": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
71
"W0000006": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
72
"W0000007": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
73
"W0000008": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
74
"W0000009": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
75
"W0000010": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
76
"W0000011": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
77
"W0000012": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
78
"W0000013": "Ödeme işleminde bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.",
79
"W0000014": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
80
"W0000015": "Ödeme yapmak istediğiniz kredi kartına onay verilmedi. Lütfen farklı bir kredi kartı ile deneyiniz.",
81
"W0000016": "Kredi kartı bilgileri onaylanmadı. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
82
"W0000017": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
83
"W0000018": "Kredi kartına ait son kullanıma yılını hatalı girdiniz.",
84
"W0000019": "Kredi kartına ait son kullanıma ayını hatalı girdiniz.",
85
"W0000020": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
86
"I0000000": "Ödeme işlemi gerçekleştirilemedi. Lütfen tekrar deneyiniz.",
87
"I0000001": "Kart limiti yetersiz olduğu için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
88
"I0000002": "Kredi kartınızın son kullanım tarihi sona ermiştir. Lütfen başka bir kart ile deneyiniz.",
89
"I0000003": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
90
"I0000004": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
91
"I0000005": "Ödeme işlemine bankanız tarafından onay verilmedi. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.",
92
"I0000006": "Kredi kartına ait son kullanıma tarihini hatalı girdiniz.",
93
"I0000007": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
94
"I0000008": "Ödeme ile ilgili bir problem oluştu. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.",
95
"I0000009": "Güvenlik doğrulaması başarılı bir şekilde tamamlanamadığı için işlem başarısız olarak sonuçlandırılmıştır.",
96
"I0000010": "Geçersiz bir kart numarası girildiği için işlem başarısız sonuçlanmıştır.",
97
"S0000001": "Ödeme işlemi başarıyla tamamlandı.",
98
"R0000001": "Ödeme işlemi için redirectUrl linkine yönlendirme yapmanız gereklidir."
99
}
100
}
101
}
Copied!
Last modified 2mo ago